Правила прийому до закладу освітиПравила прийому до закладу освіти

Зарахування до закладу загальної середньої освіти
1. Зарахування до початкової школи
1. Заява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти  подається до закладу одним з батьків дитини особисто до 31 травня. До  заяви додаються:
  1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред'являється оригінал відповідного документа);
  2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації N 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року N 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за N 794/18089;
  3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).
  У разі наявності та за бажанням одного з батьків при поданні заяви про зарахування може бути пред'явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування.
  Впродовж 01 - 15 червня заяви про зарахування не приймаються, що не виключає права батьків подавати їх після 15 червня на вільні місця.
  Присутність дитини під час подання заяви про зарахування, жеребкування або її зарахування не є обов'язковою.
2. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому (перших) класі (класах), не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.
  Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в закладі освіти.
  3. Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей заклад освіти оприлюднює список  з дотриманням Закону України "Про захист персональних даних" на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному веб-сайті закладу освіти.
Зарахування до 5 класу
  Зарахування до 5 класу закладу відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 4 класу закладу освіти.  
  Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється.
Зарахування до 10 класу
  Зарахування до 10 класу закладу освіти відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу самого закладу, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти. Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється.

Немає коментарів:

Дописати коментар